Tillbaka till Sireköpinge stengods
Historik
Absidfönstret
Malmljuskronan
Krucifixet i triumfbågen
Förändringar på 1400-talet
Ingångarna
Dopfunten
Predikstolen
En levande kyrka
Svalövsbygdens pastorat
Orgeln
Gammalt och nytt
Ytterligare restaureringar
Kalkmålningarna
Använd gärna Sireköpinge kyrka
©Sireköpingestengods